088 - 770 9999

088 - 770 9999

Payrollmedewerkers tevreden

Payrollkrachten zijn positief over payrollen

Payroll medewerkers zijn positief over payrollen. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van de Vereniging Payroll. Uit het onderzoek onder meer dan 2.000 payrollmedewerkers blijkt het payrollen in het algemeen wordt gewaardeerd met het cijfer 7 en de dienstverlening van payrollbureaus waarderen met een dikke 7. Het is voor het eerst dat op zo'n grote schaal payrollkrachten aan het woord zijn. In het onderzoek onder 2.200 payrollkrachten werd gekeken naar hun kenmerken, motieven en ervaringen en hoe zij aankijken tegen hun werkgever, de payrollonderneming. Uit het onderzoek blijkt dat 62% van de payrollkrachten een vrouw is, de gemiddelde leeftijd 38 jaar is en de payrollkrachten gemiddeld twee jaar en vier maanden in dienst van het payrollbedrijf blijven. Een op de vijf werknemers komt uit een werkloosheidspositie en gaat aan de slag via payrollen.

Werktevredenheid payrollen

In het onderzoek zijn de payrollkrachten gevraagd naar de waardering voor de aspecten: tijdig uitbetalen, juiste betaling, correcte contracten, bereikbaarheid voor vragen, contact met collega's, werksfeer en het werk in het algemeen. Deze aspecten waarderen de payrollkrachten met het cijfer 7 of 8.© 2012 Payrollbureau Vergelijken.Alle rechten voorbehouden. Lovinklaan 1 | 6821 HX Arnhem | T 088 - 770 9999