088 - 770 9999

088 - 770 9999

Payroll tarieven vergelijken?

Payroll tarieven vergelijken loont!

Payroll tarieven worden meestal berekend aan de hand van het bruto uurloon maal de zogenaamde omrekenfactor oftewel de payrollfactor. In de omrekenfactor zijn verschillende kostprijselementen opgenomen zoals reserveringen vakantiegeld, verlofdagen,werkgeverspremies, ziektekosten, pensioenlasten en de winstopslag. Payroll tarieven verschillen enorm van elkaar vanwege de hoogte van de winstopslag en de kostprijselementen die al of niet zijn inbegrepen. Het vergelijken van payroll tarieven loont dus!

Payroll tarieven vergelijken is hetzelfde als appels met peren vergelijken

Als u alleen naar de hoogte van de payroll tarieven kijkt, komt u achteraf wellicht voor hogere kosten te staan. Het is verstandig om goed te beoordelen wat precies is inbegrepen bij de payroll tarieven. Een payroll bedrijf kan bijvoorbeeld het kostenrisico na verrekenen. Zo lijkt u in eerste instantie goedkoper uit te zijn, maar betaalt u per saldo hogere payroll tarieven.

 

Hoe zijn payroll tarieven opgebouwd?

Payroll tarieven bestaan ten eerste uit het brutoloon dat aan de werknemer moet worden betaald, dus datgene wat netto wordt uitbetaald en datgene wat aan loonbelasting wordt betaald. Maar daarnaast moet een werkgever ook sociale premies afdragen, in de regel al snel 20 tot 25%. Als vervolgens 8% vakantiegeld wordt meegenomen, 8% voor verlof en vakantie, 5% voor verzuim dan zit je al snel op 146%. Tel daarbij op de kosten van pensioen, administratie en de winstopslag en je zit al snel op een omrekenfactor van 165% oftewel 1,65 maal het bruto uurloon. Kijk daarom goed naar de wijze waarop payroll tarieven zijn opgebouwd!

 © 2012 Payrollbureau Vergelijken.Alle rechten voorbehouden. Lovinklaan 1 | 6821 HX Arnhem | T 088 - 770 9999