Flexibele arbeidscontracten ABU-CAO

Het aantal flexibele arbeidscontracten en de duur daarvan is door gebruik te maken van de payrollconstructie onder de vlag van de ABU cao respectievelijk groter en langer. Het arbeidsverleden dat door een medewerker wordt opgebouwd, wordt verdeeld over de volgende fases:

Fase A: de eerste 78 weken

Gedurende de eerste 78 weken valt de medewerker onder het uitzendbeding. Het uitzendbeding houdt in dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt als de werkgever de werkzaamheden beƫindigd of als de uitzendkracht zich ziek meldt. Volgens de wet mag dit uitzendbeding slechts 26 weken van toepassing zijn, maar door gebruik te maken van de ABU cao kan er een uitzendbeding worden opgenomen van 78 weken. Het aantal uren of het soort werkzaamheden dat wordt verricht maak hierbij niet uit.

Fase B: Maximaal twee jaar of acht contracten

Na fase A kan de flexibiliteit worden behouden door gebruik te maken van contracten voor bepaalde tijd. In twee jaar tijd kunnen maximaal 8 contracten voor bepaalde tijd worden gesloten. U als werkgever zou maar maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd mogen sluiten maar dan wel over een periode van 36 maanden in plaats van 24 maanden. Als een werknemer 13 weken of langer niet voor dezelfde opdrachtgever werkt, begint fase B gewoon opnieuw. Wordt er 26 weken of langer niet meer gewerkt, dan begint fase A opnieuw.

Fase C: Contract voor onbepaalde tijd

Na fase B geldt automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Of u nu gebruikmaakt van payroll of dat u de werknemer zelf in dienst heeft, u kunt de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen met wederzijds goedvinden of langs juridische weg. Als er langer dan 26 weken niet voor dezelfde opdrachtgever is gewerkt, dan kan weer met fase A worden begonnen.