Payroll Checklist

In een payroll offerte wordt meestal de omrekenfactor gehanteerd. Het payrolltarief dat u betaalt bestaat dan uit deze omrekenfactor maal het bruto uurloon. U betaalt dan alleen over daadwerkelijk gewerkte uren. De meeste aanbiedingen liggen tussen de 1,6 en 2,0. Eenvoudigweg deze factor vergelijken is echter niet verstandig. Per payrollbureau verschilt het wat in deze factor wel of niet is inbegrepen. Hanteer daarom onderstaande payroll checklist om payroll offertes met elkaar te kunnen vergelijken:

 1. Geldt de omrekenfactor voor contracten:
  1. Fase A: de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gedurende maximaal 78 weken
  2. Fase B: de tweede en volgende maximaal 8 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gedurende de periode 2 jaar daarna
  3. Fase C: arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd
 2. Welk tarief wordt gehanteerd voor oproepcontracten?
 3. Is het tarief inclusief vakantiegeld en vakantiedagen?
 4. Is het tarief inclusief mogelijk ziekteverzuim of wordt naverrekend?
 5. is het tarief inclusief werving en selectie?
 6. Welke factor geldt voor reisvergoeding en onkostenvergoedingen
 7. Is het tarief inclusief bijzonder verlof, feestdagen en ATV
 8. Welke CAO wordt gehanteerd
 9. Wat is het tarief voor overwerk, toeslag en bonus
 10. Welke pensioenregeling geldt voor medewerkers in welke fase
 11. Welk ttarief geldt voor studenten, scholieren of 65+
 12. Wordt werknemerssubsidie verrekend?
 13. Gebruikt het payrollbureau een G-rekening voor afdracht sociale premies?
 14. Kan het payrollbureau een WKA-verklaring overleggen omtrent betalingsgedrag aan de belastingdienst?